O nás

JAKÝ JE NÁŠ ÚČEL?

- organizace kulturních akcí, vedoucích ke zlepšení kulturních podmínek
- pořádání kulturních akcí, přednášek, koncertů a představení umělců, za účelem primární prevence sociálně-patologických jevů ve společnosti
- zkvalitnění kulturního vyžití seniorům, umístěných v ústavních a sociálních zařízeních, a dětem z dětských domovů a podobných zařízení
- tvorba projektů, napomáhajících ke zvyšování občanské a mezigenerační solidarity, podpora vzájemného občanského soužití, ochrana občanských a mezilidských práv a podpora zdravého životního stylu
- spolupráce s neziskovými organizacemi a zástupci veřejné správy v příbuzných oborech
- podpora skupin a jednotlivců v zlepšování životní, zdravotní, sociální úrovně a životních podmínek
- organizace veřejných sbírek na pomoc dětem, seniorům a dalším sociálním skupinám nacházející se v sociálně nepříznivé situaci