Naše projekty

KOUZELNÁ DOPRAVNÍ ŠKOLIČKA

„Kouzelná dopravní školička“ je výchovné představení pro děti týkající se bezpečnosti silničního provozu. Jedinečným a zábavným způsobem, za použití kouzel, loutek a spousty interakce, předává dětem klíčová pravidla zahrnující bezpečné přecházení silnice, nošení světlého oblečení a pochopení toho, co dělat na přechodech pro chodce.

DEJ STOP ŠIKANĚ

„Dej stop šikaně“ je výchovný pořad zaměřený na prevenci šikany mezi dětmi. Žáci se během programu dozvídají o stádiích a formách šikany. Seznamují se s postupem, co dělat, na koho se obrátit a jak šikanu zastavit. Program probíhá interaktivní formou a je zajištěna výborná pozornost dětí díky spojení se zajímavými kouzly a moderními iluzemi.

DARUJ ÚSMĚV

Projekt „Daruj úsměv“ rozdává radost a úsměv všude tam, kde je ho nejvíce zapotřebí. Za pomoci sponzorů navštěvujeme například dětské domovy, stacionáře, nemocnice, domovy seniorů. Kulturními programy a humorem, se snažíme rozptýlit účastníky od jejich každodenních starostí. Cílem tohoto projektu je dodat energii a pozitivní náladu lidem s těžkým životním osudem.